Informace pro akcionáře

 

pdfStanovy PERFEKTA a.s.

 

pdf Pozvanka 2020.pdf

pdf PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

pdf ROZVAHA

pdf Príloha k úcetní záverce

pdf PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

pdf VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pdf Zpráva o vztazích A

pdf Zpráva o vztazích B